Anda ada rumah, villa percutian atau pangsapuri untuk disewakan?
Iklan rumah rehat anda di serianggerik.directory.
Do you have a house, holiday villa or apartment to rent for extra income?
Advertise your rest house in serianggerik.directory.

Kadar Sewa.


Bayaran dalam RM. Cagaran adalah 50% jumlah bayaran tempoh tempahan.

Khamis, Jumaat, Sabtu, petang sebelum Cuti Umum, Cuti Sekolah:
  • RM 230.00se malam. (RM 200.00 se malam jika 2 malam keatas.)
Ahad hingga Rabu
  • RM 190.00 se malam


1 minggu keatas
  • RM 150.00 se malam
3 minggu keatas
  • RM 120.00 se malam
1 bulan keatas
  • RM 100.00 se malam
Nota:
70% cagaran tempahan dipulangkan jika tempahan dibatal 1 minggu dari tarikh masuk untuk hari biasa atau 2 minggu dari tarikh masuk untuk hujung minggu/hari cuti. Wang cagaran tidak akan dipulangkan jika pembatalan dibuat lewat dari tempoh tersebut.

Promosi walk-in.
Kadar sewa lebih murah apabila tempahan dibuat pada hari sama bermula 12.00 tengah malam (Bergantung pada kekosongan).
Sila telefon untuk kadar promosi.

Butik beli dan maklumat batik Kelantan


Rates

The rates below are in Malaysian Ringgit. Deposit for booking is 50% of the total payment of stay duration.

Thursday, Friday, Saturday, Eve of Public Holiday, School Holiday
  • RM 230.00 per night. (RM 200.00 per night for 2 days and above.)
Weekdays
  • RM 190.00 per night
1 week and above
  • RM 150.00 per night
3 weeks and above
  • RM 120.00 per night
One month and above
  • RM 100.00 per night.
Please note 70% refund is given if cancellation of booking done 1 week before date for weekdays or 2 weeks before date for weekends/holidays. No refund is given if cancellation done after those period.